Rare Commons

Un nou model en la recerca en salut

Compartir per avançar és el lema d’aquesta innovadora plataforma de recerca promoguda per l’Hospital Sant Joan de Déu.
Rare Commons té per objectiu avançar en la recerca biomèdica de les malalties rares que afecten nens, a través del coneixement generat, de manera conjunta, per famílies i metges de tot el món.
La plataforma està desenvolupada en Drupal i compta ja amb quasi 400 usuaris que s’han implicat de manera molt activa en la recerca.

  • Data d'execució2014 / 2016
  • ClientHospital Sant Joan de Déu. Departament d'Innovació
  • Tasquesanàlisi / disseny / Drupal / manteniment / innovació / comunitat / eHealth / recerca
  • ResultatsRare Commons és un model d’èxit que ha aconseguit captar dades valuoses per a la recerca. És un projecte en desenvolupament que creix dia a dia en funció de les necessitats d’investigadors i comunitats de pacients.
    Per a nosaltres suposa també un exemple de la gran flexibilitat que ofereix Drupal com a plataforma de gestió capaç d’adaptar-se a necessitats molt concretes.